Како навреме да ги откриете вродените ортопедски аномалии кај бебето

Било каква промена во локомоторниот систем која е рано откриена и соодветно третирана резултира со успех. Затоа, неопходно е ваквите аномалии да се откријат уште веднаш по раѓањето.

Ран преглед или скрининг кај бебињата од страна на ортопед е важно да се направи заради рано откривање на било каква аномалија на локомоторниот систем со посебен акцент на рано откривање на промените на колкот. Со тоа навремено се запознаат родителите за состојбата и можат навреме да реагираат.

Покрај овој скрининг, ортопедите препорачуваат три редовни контроли во првата година – првата контрола да се направи 6 недели од раѓањето, потоа помеѓу третиот и четвртиот месец и меѓу шестиот и седмиот месец. Следната средба со ортопед е кога детето ќе почне стабилно да оди. Доколку имате некој друг проблем, или забележите дека детето не оди правилно, тогаш веднаш постете го ортопедот.

Било каква промена во локомоторниот систем која е рано откриена и соодветно третирана резултира со успех. Затоа, неопходно е ваквите аномалии да се откријат уште веднаш по раѓањето.

 

Најчеста ортопедска аномалија која се јавува кај новороденчињата е дисплазија на колкот. Почесто се јавува кај девојчиња отколку кај момчињата. Следна по честота е кривиот врат. Најчесто се среќава како искривеност на вратот и главата на една страна. Доколку не се третира, доаѓа до скратување на мускулот на едната страна, детето е со тенденција да ја држи главата на едната страна при што доаѓа до промена на симетрија на лицето – едната страна е поразвиена. Следна вродена аномалија која се јавува кај едно дете на илјада е кривото стапало. Доколку се открие навреме и се започне со третман се постигнуваат успешни резултати. Најголем процент на децата кај кои навреме е откриена и третирана вродена аномалија се излекуваат без апсолутно никаква последица по моториката или по одењето.