Како навреме да препознаете запек кај детето

Често, ако детето има било каква болка при вршење нужда или едноставно не сака во јавност да оди во тоалет, може да дојде до задржување на столицата.

Запекот и забавената дигестија мачи голем број деца, а од голема важност е навреме да се препознаат симптомите и на соодветен начин да се лекува запекот кај детето. Ова се совети за рдоителите кои можат да им помогнат во тоа.

СИМПТОМИ НА ЗАПЕК

  • Детето има столица помалку од три пати неделно
  • Столицата е со непријатен мирис и чуден облик
  • Болка во стомакот
  • Надуен стомак
  • Болка при столица
  • Сува, тврда столица
  • Напрегање
  • Задржување столица
  • Недоволно енергија
  • Лоши расположение

Често, ако детето има било каква болка при вршење нужда или едноставно не сака во јавност да оди во тоалет, може да дојде до задржување на столицата. Тоа води да таа стане се потврда и потешка за минувањеи доаѓа до состојба на поголема болка, што резултира со уште поголемо задржување. Кога столицата станува потешка и потврда, тешки и дека може детето да изврши нужда, по што доаѓа до сериозна форма на запек, т.н. фекална импакција.