Како се манифестира слабовидност кај децата

Слабовидност, покажуваат истражувањата, имаат помеѓу два и пет отсто од детската популација, а може да се развие од раѓање со седмата година.

Најчесто заболување на видот кај децата е слабовидноста – амблиопија, кое доколку не се лекува навреме може значајно да му пречи на детето цел живот, да го ограничува во изборот на професија, па дури да доведе и до губење на видот. Затоа, родителите мораат да знаат дека е исклучително важен задолжителен офталмолошки преглед помеѓу третата и четвртата година од животот, а ако постои семејна анамнеза и порано.

Амблиопијата е намалување или губење на дел на функциите на видот, видната острина, чувство на длабочина на просторот и тоа најчесто на едното око. Слабовидност, покажуваат истражувањата, имаат помеѓу два и пет отсто од детската популација, а може да се развие од раѓање со седмата година.

Ризик фактор за појава на амблиопија во 90% од случаите е рефракциона аномалија на окото (диоптрија), а особено разликата во диоптријата на двете очи, како и страбизам. Низа органски заболувања на окото исто може да доведат до слабовидност.

Родителите мораат да знаат дека е исклучително важен задолжителен офталмолошки преглед помеѓу третата и четвртата година од животот, а ако постои семејна анамнеза и порано.

Причината за амблиопијата не е во окото, туку во централниот нервен систем, каде изостанува созревање на видниот пат по недоволна видна стимулација.

Се манифестира со намалување на видната острина, а со оглед дека најчесто го зафаќа само едното око, децата и не се жалат на ослабен вид, бидејќи го користат другото, подобро око. Највисок степен на вид на здраво око е забележување на длабочината на просторот или т.н. стерео вид, кој лицата со амблиопија го имаат послабо изразен или воопшто го немаат, па затоа се им изгледа рамно.

Проверена метода за поставувањето на дијагноза е одредување на видната острина, а тестирањето е најоптимално помеѓу три и четири години.