„КАКО СТЕ?“ Меѓународно истражување за Covid-19 и менталното здравје

Од Универзитетската клиника за психијатрија информираат дека во тек е меѓународно истражување за менталното здравје на населението за време на мерките за контрола на пандемија со овој вирус. Координатор на истражувањето е италијанското здружение за социјална психијатрија „Societa Italiana di Psichiatria Sociale“, а истото се спроведува во повеќе европски земји

Студијата се спроведува со цел проценка на влијанието на пандемијата COVID-19, воведениот карантин врз менталното здравје кај нашето население и да се развијат соодветни здравствени интервенции

♦♦♦♦♦♦♦

Грижата за нашето психичко здравство е исто толку важно како и грижата за физичкото здравје, велат од Клиниката за психијатрија, која е активно вклучена во справувањето во борбата со коронавирусот. Отворени се повеќе телефонски линии за психолошка поддршка, а во наредниот период ќе се организираат и повеќе активности и превенција за менталното здравје.

Истражувањето е доброволно, анонимно и информациите ќе бидат третирани како доверливи и во согласност со постоечките закони

Од установата информираат дека во тек е меѓународно истражување за менталното здравје на населението за време на мерките за контрола на пандемија со овој вирус. Координатор на истражувањето е италијанското здружение за социјална психијатрија „Societa Italiana di Psichiatria Sociale“ (веб psichiatriasociale.org), а истражувањето се спроведува во повеќе европски земји. Координатор за Северна Македонија е токму Универзитетската клиника за психијатрија – Скопје.

„Оваа студија се спроведува со цел проценка на влијанието на пандемијата COVID-19, воведениот карантин врз менталното здравје кај нашето население и да се развијат соодветни здравствени интервенции“, објаснуваат од Клиниката за психијатрија.

Истражувањето е доброволно, анонимно и информациите ќе бидат третирани како доверливи и во согласност со постоечките закони.

Директен линк до истражувањето „КОВИД-19 и ментално здравје“ ТУКА.