Кога бебето е подготвено за седење

Дури кон крајот на деветиот месец од лежечка положба на грб, бебето може да се исправи во странична седечка положба со потпора на дланката. Од косо седечка положба со свиткани нозе, се обидува да ползи потпирајќи се на дланката.

Ако внимателно се погледне положбата која бебето старо четири, пет месеци ја завзема кога е на грб, се гледаат многу сличности со седечката положба. Рамнотежата е воспоставена, главата е во средишна положба, бебето фаќа играчки со дланките и ги става во уста. Речиси цело време ја држи главата подигната, ги набљудува своите стапала и ги допира бутовите. Ако малку подобро се погледне, ќе се види дека бебето всушност седи.

На овој начин бебето ги јакне стомачните мускули и така се подготвува за седење. Кога на оваа возраст би го ставиле бебето да седи, тежината на горниот дел на телото би го преоптоварила ‘рбетниот столб и би дошло до негово кривење. Затоа на бебето треба да му се овозможи да само, постапно дојде до самостојна седечка положба.

Повеќето бебиња прво научуваат да се подигаат на колена и да ползат пред самостојно да почнат да седат, додека мал број тоа го право обратно – прво седнуваат, па од таа положба преминуваат во ползење. Во осмиот месец бебињата често играат на страна, потпирајќи се на лактот на едната рака. Вака ја вежбаат рамнотежата и полека се подготвуваат за седење. Дури кон крајот на деветиот месец од лежечка положба на грб, бебето може да се исправи во странична седечка положба со потпора на дланката. Од косо седечка положба со свиткани нозе, се обидува да ползи потпирајќи се на дланката.

Со една година, повеќето бебиња преку странична седечка положба, доаѓаат до седечка без туѓа помош.

Ако сте му дозволиле на бебето само да се исправи и седне, тоа ќе седи сигурно, со исправен грб и малку свиткани нозе. Со оглед дека потребата за движење на оваа возраст е голема, бебето кратко ќе поигра и ќе продолжи да ползи. Дури сега е целосно безбедно бебето да се остави во седечка положба. Покрај ризикот да дојде до промена на ‘рбетниот столб, повременото ставање во пасивна седечка положба, може и кај здравите бебиња да доведе до заостанување во физичкиот развој.

Доколку имате бебе на возраст од шест месеци до една година и веќе сте го ставиле во пасивна седечка положба, според стручњаците, треба да престанете тоа да го правите и да му дозволите на бебето без присила да се подготви за самостојно седење.

Најдобар начин бебето да се подготви за седење е да од 4. месец биде што повеќе на рамна цврста подлога, најдобро на под каде може да биде активно. Затоа не се препорачува ставање на бебето во носилка, лулашка и долг престој во нив, бидејќи во нив е пасивна и не може да ги тренира мускулите.

Од истата причина, наслонот на количката не треба да се подига додека не наполни шест месеци, а потоа само на прв степен. Кога бебето ќе има девет месеци и седи самостојно, наслонот на количката може да се подигне на втор степен.