Кога бебето почнува да помни?

Постојани се полемиките на темата за најраните спомени од детството. Дали првите сеќавања кои ги имаме од нашето најрано детство или тие настанале уште од претходно.  

Се поставува прашањето – дали бебето во стомакот може ги слушне звуците од надворешноста и дали го препознава мајчиниот глас?

Ако одговорот е позитивен, дали тоа тогаш значи дека бебето може и да помни уште пред да се роди? Секако научниците се занимавале со ова прашање и дошле до одговор.

Последните десет недели пред раѓањето, бебето во стомакот почнува да разликува звуци од јазикот со кој зборува мајката – што е потврдено и од американски и од шведски научници.

Според студиите кои тие ги спровеле, неродените деца последните два и пол месеца во стомакот може да разликуваат звуци од она што го зборува мајката. На почетокот најлесно им е да ги запомнат самогласките, поради што се раѓат со одредено фонетско знаење.

Секако, ова е само уште во низата знаци колку мајката може да влијае на мозокот на своето уште неродено бебе.