Кога бебето почнува да седи?

Најдобар начин бебето да се подготви за седење е  веќе од четвртиот месец да биде што повеќе време на рамна цврста подлога каде може да биде активно.

Доколку внимателно се погледне положбата што бебе на четири месеци ја завзема кога е на грб, се гледа доста сличност со седечката положба. Рамнотежата е воспоставена, главата е во средишна положба, бебето само ги фаќа играчките и ги става во уста. Речиси е време да ги држи нозете подигнати, да ги гледа своите стапала и да ги допира бутовите.

На овој начин, бебето ги јакне стомачните мускули и така се подготвува за седење. Кога би го ставиле бебето да седи на оваа возраст, тежината на горниот дел од телото би го оптоварила ‘рбетниот столб  и би дошло до негово искривување. Затоа, на бебето треба да му се овозможи само, постапно да дојде до самостојна седечка положба.

Најдобар начин бебето да се подготви за седење е  веќе од четвртиот месец да биде што повеќе време на рамна цврста подлога каде може да биде активно. Од тие причини, не треба да се подига наслонот на количката додека не наполни шест месеци, а тогаш само се става на прв степен. Кога бебето ќе наполни девет месеци и седи самостојно, наслонот на количката може да се подигне на втор степен.