Кога е вистинското време децата да остануваат сами дома?

Според постоечките закони во земјава, родителите не смеат, без надзор, да остават дете во предучилишна возраст. Тоа е минимумот години пропишани со законската регулатива, но важно е да се истакне дека секое дете е посебно и има различно темпо на созревање, па е важно да родителите и ова го земат предвид пред донесување на одлуката.

Сите родители во некој период од растењето на детето имаат исти дилеми и прашања: “Кога смеам да го оставам детето само дома?“, “На колку години?“, “како да го подготвам за тоа?“. Некогаш се случува да како родители низ главата ни минуваат и катастрофални слкики. Важно е да се предвидат можните ситуации и да се работи на адекватна подготовка за првиот самостоен престој на детето во домот.

Од колку години може да се остави детето само дома?

Според постоечките закони во земјава, родителите не смеат, без надзор, да остават дете во предучилишна возраст. Тоа е минимумот години пропишани со законската регулатива, но важно е да се истакне дека секое дете е посебно и има различно темпо на созревање, па е важно да родителите и ова го земат предвид пред донесување на одлуката. Поради тоа, без разлика на возраста на детето, тоа никогаш не треба да останува само, доколку не се чувствува безбедно.

Истовремено, треба да се има на ум, дека децата помлади од 12 години не се доволни зрели за адекватна реакција во вонредни ситуации и не би смеело да бидат оставани сами на подолго време, додека деца помалди од 16 години не би смеело да бидат оставани сами преку ноќ.

Подготовки за оставање на детето само дома

Во процесот на одвојување и оставање на детето само, важно е да родителите постепено го навикнуваат детето на нивното отсуство, како на пример, оставање сами по неколку минути.

На почетокот детето може да оди до продавница или некое друго мести за кое знае дека се наоѓа близу до домот. Доколку детето по првото или некое наредно одвојување каже дека му било во ред, следниот пат тоа време може да се продолжи, се додеја и родителите и детето не се чувствуваат пријатно. Меѓутоа, доколку детето изразува страв, несреќно е поради тоа и моли родителите да не го оставаат само, тогаш веројатно не е подготвено да биде само дома, па подобро е овој процес времено да се одложи.

Важно е родителите да бидат внимателни и по првото одвојување. Тоа значи на почетокот, дополнително да не го продолжуваат времето кое го минуваат надвор од дома, да веднаш не продолжат со секојдневни отсуства, бидејќи на детето некогаш му е потребно време да се навикне на фактот фактот дека останува само, иако можеби процесот на одвојување минал без проблем. Освен тоа, кај детето може да се јават и изненадни стравови, а причините може да бидат различни.

Пред да излезете, задолжително јавете се!

Ако мислите дека детето си игра и нема да забележи дека вие на неколку минути сте се симнале до продавница, многу ризикувате. Бидејќи, доколку забележи дека ве нема, неговата прва реакција ќе биде страв. Ова може да доведе до несакани последици. Пред се, детето тоа може долго да го помни, а може и одеднаш целосно да се врзе за вас. Може да се чувствува збунето, изневерено, оставено,а вашите дополнителни објаснувања не можат многу да му помогнат. Затоа, секогаш на детето кажете му јасно и гласно каде одите и кога ќе се вратите.

Кажете му на детето што да прави додека не дојдете

Пред да излезете, важно е дсо детето да ги минете правилата кои се однесуваат на безбедносните мерки или итни случаи. Како да реагира ако снема струја, како да го користи кујнските апарати, отворање врата на непознати…

Важно е со децата да се воспостават правила кои содржат јасни насоки за тоа смее ли детето да излезе додека е само дома, задачи и/или идеи за тоа што се очекува да детето направи додека е само (пишување домашна, чистење на собата, учење), како и различни забавни активности кои детето може да ги прави кога му е досадно.