Кои се најчестите медицински интервенции кај малите деца?

Обидете се на благ начин да му објасните на детето што го чека. Не е добро да се лаже детето дека нема да го боли – не само што ќе ја изгубите довербата, туку изненадувачката болка може да доведе до тресење, тргање и многу поголеми трауми.

Сигурно во некој период ќе биде неопходно детето да се подложи на некои медицински интервенции, и за жал, тие главно се болни.

Обидете се на благ начин да му објасните на детето што го чека. Не е добро да се лаже детето дека нема да го боли – не само што ќе ја изгубите довербата, туку изненадувачката болка може да доведе до тресење, тргање и многу поголеми трауми. Здравствените работници имаат искуство со начините на изведување на било која интеревенција кај дете, па тие ќе ви објаснат како да го држите детето. Трудете се да ги следите и слушате нивните упатства бидејќи вашата соработка допринесува за успешноста и брзината на изведување на интеревенцијата, а со самото тоа и му се олеснува на детето.

Никогаш не го заплашувајте детето со лекари, медицински сестри или некоја интеревнција (ако не јадеш, докторот ќе ти стави инјекција), оти детето не треба да мисли дека медицинската интеревнција е казна за лошото однесување.

  • Прво со кое детето обично се среќава е вакцината, кои се и законска обврска.
  • Најчеста следна непријатност е прегледот на грло, кога лекарот му става на детето шпатула во устата за да го притисне јазикот и да овозможи добар поглед на грлото на пациентот.
  • Вадењето крв од прст понекогаш е неопходно поради подобар увид во состојбата на организмот и видот на болеста кај детето. Крвната слика му покажува на лекарот каква инфекција е во прашање.

  • Вадењето крв од вена се прави ако на лекарот му е потребен увид во одредени параметри во крвта, кои говорат за состојбата на организмот, а не може поинаку да се утврдат: на пример ако детето има пролив и повраќа, преку наодот на крвта може да се утврди дали можеби му требаат одредени супстанци преку инфузија.
  • Примањето инјекција, сигурно не е пријатно, но одредени состојби и болести бараат ваков начин на давање на лекот.

Ова се најчестите интервенции кои се прават кај матичниот педијатар и болниците и со кои децата најчесто се среќаваат во најраната возраст.