МАЛИ РАНОБУДНИЦИ: Децата кои порано стануваат, ќе бидат поуспешни во животот

Бебињата кои порано се будат, во својот возрасен период имаат тенденција подобро да го организираат времето во текот на денот, а со тоа и полесно да ги реализираат поставените цели.

Вашето дете се буди пред сите останати во куќата, и тоа вам можеби не вие драго, особено ако сакате подолго да спиете за време на викендот. Но, погледнете го тоа од позитивната страна. Имено, псоледните истражувања  укажуваат на една многу интересна статистика – ранобудниците се главно многу успешни бизнисмени, познати личности и спортисти.

И токму оваа особина им помогнала на сите да ги постигнат своите цели. Биологот Кристоф Рендлер спровел сериозно истражување за разликата помеѓу раното и доцното будење кај децата.

“Кога станува збор за деловниот успех, утринските луѓе ги држат важните карти во свои раце. Моите претходни истражувања покажа дека тие имаат тенденција да добиваат подобри оценки на училиште, што автоматски ги води до подобри универзитети, а со тоа и до подобро платени работни места“, вели тој и додава: “Луѓето од утринскиот тип можат да ги предвидат проблемите и да се обидат да ги сведат на најмала мера. Тие се многу проактивни. Бројни студии ја поврзаа оваа особина, проактивноста, со подобри перформанси на работа, успех во кариерата и повисоки плати“.

Професорот Питер Флеминг од Велика Британија, кој е специјализиран за здравје и развој на доенчиња, вели дека бебињата кои често и рано се будат често имаат повисок коефициент на интелигенција и имаат подобро ментално здравје. Тој, исто така, нагласи дека не постои јасна врска помеѓу многу високо ниво на развојни и интелектуални достигнувања и спиењето во текот на ноќта.

Всушност, професорот Флеминг вели дека идејата бебињата да спијат непречено ноќе е модерен концепт. “Децата не се „дизајнирани“ да спијат подолго, тоа не е добро за нив и нема апсолутно никаков доказ дека има некаква корист од тоа што детето спие цела ноќ. Тоа можеби не е она што повеќето родители сакаат да го слушнат“, додава тој.