Менувањето на цревната микробиота ги ублажува симптомите на аутизам

Кај лицата со аутизам воочена е низа на коморбидитети, а појавноста и сериозноста на гастроинтестиналните проблеми наизглед корелираат со тежината на аутизмот.

Според ново истражување, менувањето на цревната микробиота кај децата со аутизам би можело значајно да ја намали сериозноста на симптомите кои тие ги доживуваат. Пореметувањата на аутистичниот спектар се сложени невробиолошки пореметувања кои ја намалуваат социјалната интеракција и комуникација и доведуваат до ограничени, повторувачки и стереотипни обрасци на однесување, интерес и активности.

Кај лицата со аутизам воочена е низа на коморбидитети, а појавноста и сериозноста на гастроинтестиналните проблеми наизглед корелираат со тежината на аутизмот. Гастроинтестиналните симптоми поврзани со аутизмот вклучуваат хронична констипација, пролив и болка во стомакот, а може да се јават и гастроезофагеален рефлукс и гастритис.

Треба да се истакне дека голем број деца со аутизам имаат и гастроинтестинални потешкотии.

Цревната микробиота има важна улога во дигестијата, имуниот систем и регулирањето на растот на штетни бактерии. Некои истражувања сугерираат дека цревната микробиота исто така може да ги ублажи невролошките проблеми.