Над 8% од децата со рак имаат генетска склоност за развој на карцином

Се смета дека генетскиот скрининг може да биде важен за сите деца кои се лекуваат од карцином, а не само за децата со семејна историја на рак.

Американско истражување покажало дека над 8% од децата со рак имаат мутација на гените кои го зголемуваат нивниот ризик од карцином. Се смета дека генетскиот скрининг може да биде важен за сите деца кои се лекуваат од карцином, а не само за децата со семејна историја на рак.

Исто така, генетскиот скрининг би го подобрило откривањето на карциномот во почетен стадиум на болеста, кога и успешноста на лекувањето е подобра.

Во истражувањето објавено во New England Journal of Medicine учествувале 1.120 деца со дијагностициран карцином, а се покажало дека 8,5% од децата имаат генетски мутации кои го зголемуваат ризикот од рак. Интересно е дека повеќе од половина од децата со тие мутации доаѓале од семејства без историја на карциноми.

Претходно се сметало дека таквите генетски мутации се ретки и дека се јавуваат само кај децата со нагласена семејна историја на карциноми.