Најчести болести на срцето кај новороденчиња и деца

Вродените или конгенитални срцеви болести се болести со кои децата се раѓаат. Најчесто се работи за структурно оштетување на срцето присутно веќе од раѓањето. Некогаш таквите пореметувања може да се откријат и за време на бременоста, со испитување кое се нарекува фетална ехокардиографија, односно ултразвук на срцето на фетусот во матката.

Децата ги погаѓаат различни срцеви заболувања. Најчесто станува збор за вродени срцеви грешки, вирусни инфекции кои го зафаќаат срцето, како и болести на срцето кои се развиваат подоцна во детството или младоста, а се последица на други заболувања или генетски синдроми. Но, напредокот во медицината овозможува многу деца со болести на срцето да живеат активен живот со минимални ограничувања.

ВРОДЕНИ СРЦЕВИ БОЛЕСТИ

Вродените или конгенитални срцеви болести се болести со кои децата се раѓаат. Најчесто се работи за структурно оштетување на срцето присутно веќе од раѓањето. Некогаш таквите пореметувања може да се откријат и за време на бременоста, со испитување кое се нарекува фетална ехокардиографија, односно ултразвук на срцето на фетусот во матката.

Вродените срцеви маани се јавуваат кај 8 на 1000 живородени деца. Најчесто станува збор а структурно порметување на срцевиот мускул или залисток, како оштетување на атрискиот или вентрикулскиот септум, стеснување на аортниот залисток или пролапс на митралниот залисток. Освен тоа, може да се родат деца со хипопластичен лев вентрикулум, што значи дека левата страна на срцето не адекватно се развила, или може да се јават разни комбинации на наведените пореметувања.

Вродените срцеви грешки се откриваат најчесто рано во детството, има различни медицински начини за нивно решавање, и кај повеќето деца неопходно е доживотно следење од детски, а подоцна и од кардиолог за возрасни.

ПОРЕМЕТУВАЊЕ НА СРЦЕВИОТ РИТАМ

Кај децата исто така може да се јават различни пореметувања на ритамот, што значи дека се работи за заболувања на спроводниот систем на срцето или за последица од некои други болесто. Може да јави забрзан срцев ритам (тахикардија), најчесто како последица од некои други пореметувања, а исто така и забавен срцев ритам (брадикардија). Но, можна е и појава на специфични синдроми кои се последица на оштетувања на спроводниот систем на срцето. Симптоми на аритмија најчесто се: слабост, вртоглавица, зашеметеност, понекога и губење на свест.

ШУМ НА СРЦЕ

Шумот на срце не е реткост во детството и во младоста. Најчесто се работи за физиолошки и клинички “безначајни“ шумови, кои единствено бараат следење, и најчесто по пубертетот исчезнуваат. Но, понекогаш шумот може да претставува знак и за некоја сериозна срцева болест или последица на анемија или последица од висока температура. Лекарот е тој кој ќе направи целосна дијагностичка обработка за да се изклучат евентуалните срцеви или други болести.

ПЕРИКАРДИТИС И МИОКАРДИТИС

Перикардитисот е уште една болест која релативно често се јавува во детството и во младоста и се однесува на воспаление на обвивката на срцето – перикардот. Може да се јави по кардиохируршки операции заради репарација на срцевите маани или поради инфекции, најчесто вирусни, по траума на грданиот кош или во состав на некои болести на сврзното ткиво како на пример системски еритематозен лупус. Лекувањето зависи од причинителот, клиничката слика и возраста на детето.

Вирусните инфекции исто така може да го зафатат и срцевиот мускул и тогаш доаѓа до развој на миокардитис, што може да влијае на функцијата на срцето.
Симптомите на перикардитис и миокардитис вклучуваат нелагодност во градниот кош, општа слабост, малаксалост и висока телесна температура.