Ултразвучни прегледи во бременоста – кога се прават и зошто се важни

Ултразвучните прегледи се подолени по периоди и тоа во однос на развој на одредени органи и ситеми кај бебето.

Прегледите со ултразвук се од непроценлива важност во бременоста, од самиот момент на овулација, кога и се сомнева дека е дојдено до зачнување, па се до породувањето. Ултразвучните прегледи се подолени по периоди и тоа во однос на развој на одредени органи и ситеми кај бебето.

Кога една бремена жена треба да направи ултразвучен преглед и што тој подразбира?

Прв ултразвучен преглед во бременоста

На првиот ултразвучен преглед се утврдува староста и виталноста на бременоста и се исклучува постоење на вонматерична бременост.


4Д/3Д ултразвучен преглед од 11. до 13. недела од бременоста

Со овој преглед се воочуваат и мерат маркери за Даунов синдром


4Д/3Д ултразвучен преглед од 20. до 24. недела во бременоста

Прегледот кој се прави во второто тромесечие на бременоста опфаќа:

 • анализа на надворешниот изглед на плодот
 • анализа на мозочната структура (мозочните комори, малиот мозок, corpus calosum)
 • анализа на надворешниот изглед на плодор (дали постои расцеп на усните, каква е симетријата на лицето)
 • анализа на абдоминалните органи (желудник, дијафрагма, мочен меур, бубрези)
 • фетална ехокардиографија
 • преглед на постелката и количината на плодовата вода
 • проток (доплер) на папочните артерии

4Д/3Д ултразвучен преглед од 28. до 32. недела од бременоста

Со последниот ултразвучен преглед се вршат следниве прегледи кај бебето:

 • анализа на надворешниот изглед на плодот
 • анализа на ‘рбетниот столб
 • анализа на мозочната структура
 • анализа на абдоминалните органи
 • согледување на бубрезите и цревата (најзначаен дел од овој преглед)
 • фетална ехокардиографија – ехо на срцето на плодот
 • проток (доплер) на папочните артерии
 • преглед на постелката и количината на плодовата вода