Најголеми стравови на децата според возраста

Стравот кај децата зависи од неколку фактори – возраста на детето, и фазата на раст во која се наоѓа. Ова е листа на работи и случувања од кои децата најмногу се плашат, зависно од годините.

Стравот кај децата зависи од неколку фактори – возраста на детето, и фазата на раст во која се наоѓа. Ова е листа на работи и случувања од кои децата најмногу се плашат, зависно од годините.

ДЕТСКИ СТРАВОВИ ОД РАЃАЊЕ ДО 8. ГОДИНА

До 3. години – страв од од одвојување од мајката

3 години – страв од луѓе, маски, темница, животни, полицајци и разбојници

4 години – страв од гласни звуци, темница, диви животни, од ноќи одвоени од мајката

5 години – намалување на стравот од луѓе, но расте стравот од неуспех, паѓање, кучиња, како и страв дека мама нема да се врати дома

6 години – многу застрашувачки период. Тогаш детето се плаши од звуци. СТрав од духови, вештерки, се плашат дека постои некој под креветот, од губење, страв од вода, оган, гром, молњи, страв од самотија, страв дека нешто ќе и се случи на мама. За време на овој период, децата стануваат похрабри кога се во прашање “посериозни“ повреди, но и натаму се плашат од крв, исеченици…

7 години – страв од темен простор, подрум, духови и вештерки. Се појавува страв од крадци, луѓе кои се кријат во плакар, под кревет… Многу стравови се појавуваат по слушање на некои страшни приказни, гледање филмови на ТВ. Исто така, детето се плаши и да не задоцни на училиште.

Над 8 години – Помалку стравови, но детето веќе се плаши од реални, опасни работи и ситуации.