“Остави, јас ќе направам“ има своја цена

Немојте да извршувате се, наместо децата.

Децата учат со набљудување. Тие ве гледаат како работите и со задоволство би пробале да го напаравт тоа што вие го правите. Особено кога гледаат со каква леснотија ги извршувате, тоа дополнително ги мотивира. Дури и ние возрасните знаеме да гледаме други лица и да земаме пример од нив. Ако го сфаќаме овој факт, тогаш треба да ни биде јасно дека истата работа треба да ја применуваме и при воспитување на децата.

Често, детето сака да биде помошник во домот, но вие кога ќе видите колку е трапаво, му велите дека тоа ќе го направите сами и не му давате прилика да се обиде. Или му давате една можност и толку.

Кој научил од прва? Никој. Секому од нас му треба време да се извежба за да стане спретен, па така и на детето му треба време и трпение да стане мајстор.

Доколку го применувате системот “остави јас ќе направам“ и му овозможувате на детето една прилика и повеќе не, туку вие ја извршувате наместо него, тогаш долгорочно правите нешто најлошо што можете – и за себе и на детето. Како детето ќе научи ако не се обиде неколку пати?

Секоја пат кога ќе му кажете дека нешто вие ќе го направите наместо него, му ја уништувате желбата на детето за љубопитност и испробување, како и за докажување дека и тоа може. Таквите деца стануваат несигурни и имаат ниско ниво на самодоверба.

Ако му дозволувате на детето да проба и постојано стрепите над него – пази ова, пази она, внимавај да не скршишм внимавај како го носиш, пази да не паднеш… Таквите деца повторно создаваат за себе слика дека не се способни и дека тие тоа не можат да го направат.

Кога еден ден ќе побарате од детето нешто да ви помогне, ќе ви рече “јас тоа не можам, зне знам, страв ми е“… Зошто? Бидејќи вие тоа сте му го збрувале додека било мало – со дела, со зборови или едноставно се го игнорирале и се сте правеле сами.

Со често повторување, создавате увервувања до таа мерка да детето го уверувате да дојде во фаза да не сака ниту да се обиде. Ако сте стигнале дотаму, треба да почнете со репрограмирање. Фалете го, бодрете го и мотиварјте го многу повеќе од останатите. Уверувајте го детето да се обиде, понудете му заедно нешто да направите. И секако, пофалете го кога работата ќе се заврши.