ПОДГОТОВКА ЗА РЕАЛНИОТ СВЕТ: 5 начини како успешно да дисциплинирате многу чувствително дете

Дисциплинирањето е подучување на детето на позитивно однесување и самоконтрола и е важен дел од растењето на секое дете.

Многу чувствителните деца често палачат, склони се кон грижи и секоја емоција ја доживуваат силно. Некои деца не се само емоционално чувствителни, туку реагираат и на физички надразби, како гласна музика, голема светлина, па дури и на некои текстури. Потешко се носат со гужви и промени, а растењето на такви дека истовремено е прекрасно искуство и голем предизвик, особено кога се работи за спроведување на дисциплина. Иако родителите понекогаш избегнуваат дисциплина мислејќи дека така уште повеќе ќе го вознемират чувствителното дете, дисциплината е важна за секое дете, бидејќи го учи како да се соочи со реалниот свет, вели психотерапевтот Ејми Морин. Таа предлага неколку начини кои можат да помогнат во растењето на многу чувствително дете.

Прифатете ја неговата чувствителноста

Не обидувајте се да го промените карактерот на детето, доколку е чувствително. Наместо да го гледате како ‘слабо’, фокусирајте се на неговите силни страни и прифатете дека она што може да биде едноставно за друго дете може да биде предизвик за вашето дете.

Не го осудувајте вашето дете што бурно ги искажува емоциите, туку помогнете му да се справи со своите емоции на социјално поприфатлив начин. Во тешки моменти, сетете се дека неговата чувствителност често го прави исклучително мила и сочувствителна личност.

Помогнете му да ги “наполни батериите“

Чувствителните деца лесно стануваат премногу стимулирани од надворешни влијанија, затоа избегнувајте голем број активности за детето. На чувствителните деца ќе им годи доволно време за мирна игра во домот, на познато место и без многу дразби.

Во домот можете да одвоите таканаречено тивко катче кое може да се користи за тивки активности како цртање или читање. Кога на детето му треба пауза, тоа може да биде неговото место за мир.

Поставете граници

Иако може да изгледа дека границите уште повеќе ќе го вознемират чувствителното дете, избегнувањето на поставување граници може да има многу поголеми последици.

Дисциплината им помага на децата да научат одговорност и ги подготвува за предизвици во реалниот свет. Ако избегнувате да користите дисциплина при воспитувањето на чувствително дете, вие му ја ускратувате можноста за здрав раст и развој. Чувствителните деца треба да ги почувствуваат последиците од нивното несоодветно однесување, како и сите други деца.

Избегнувајте казнување и фокусирајте се на логичните последици. Не е неопходно да се крева гласот за да се дисциплинира детето. Останете смирени, покажете му на детето како стојат работите и останете доследни.

Научете го да ги вербализира емоциите

Чувствителните деца често ги покажуваат своите емоции преку однесување. Помогнете им да научат да ги вербализираат своите емоции за полесно да се справат со нив. Тие често се целосно обземени од ситуацијата да не знаат како да реагираат на тоа.

Вештините за решавање проблеми можат многу да го олеснат животот на чувствителното дете. Помогнете му на детето прво да стане свесно за проблемот што го има и да се соочи со него. Ова ќе ја зајакне самодовербата и способноста на детето да се справува со непријатни ситуации.

Пофалете го трудот, а не резултатите

На чувствителните деца им треба многу охрабрување од нивните најблиски. Пофалете го вашето дете често, но само кога пофалбата е заслужена. Децата кои постојано се пофалени, без разлика што прават, имаат пониска самодоверба од децата кои се пофалени за нивните заслуги.

Важно е да се пофали трудот на детето, а не резултатот. Дури и ако не се постигне очекуваното, секогаш можете да истакнете како забележувате колку време и труд вложило детето во некоја задача и да го пофалите за тоа.

Чувствителните деца често се сочувствителни и љубезни кон другите. Секогаш фалете ги кога покажуваат грижа за другите и прават добро за нив.