ПОИНАКОВ НАЧИН НА ВОСПИТУВАЊЕ: Зошто децата во Данска се најсреќни?

Данците, воспитувани по свои едноставни и непроменливи принципи, правила и начела, веќе 40 години откако се прават глобални истражувања, се на самиот врз на листата на најсреќни нации на светот.

Еден ден во неделата без обрвски и активности, наменет исклучиво за безбрижна детска игра, потоа умереност во пофалбите, отворена и едноставна комуникација, настојување детето самостојно да се одбрани од одредени ситуации, помош во преобликување на она што детето мисли дека дека не може во она што може – се само дел од насоките на родителите во одгледувањето среќни деца. Деца кои не познаваат анксиозност и депресија и кои растат во среќна нација.

Еве што уште денес може да примениме од главните правила на воспитување и одгледување на децата на родителите во Данска.

Данците сакаат да ги научат своите деца да бидат отпорни и да развиваат внатрешен компас кој ќе ги води низ животот. Сметаат дека децата кои се постојано вклучени во активности чија цел е постигнување на било што – добри оценки, награди или пофалби на наставникот или родителот – не развиваат свои внатрешни пориви и дека тој начин на воспитување насочен на пофалби е погрешен.

Во данскиот поим за детство, играта е од клучна важност, па голем број училишта во Данска имаат посебни програми за поттикнување на учење на спорт, игра и физичка активност. Некои од нив се наменети за помладите основци, а ги водат и надгледуваат постарите деца во основното училиште. Така се поттикнуваат помалите и поголемите ученици заедно да учествуваат во игри.

Данците сметаат дека да се научи детето на емоционална искреност, односно да не прибегнуваат кон самозалажување, е непроценлив подарок.

Тие исто така сметаат дека децата се вродено добри и така се поставуваат кон нив.

Данците сакаат нивните деца да ги почитуваат останатите, но почитувањето да е двонасочно. Мора да дадете, за да добиете. Затоа е многу поважно да им го покажат тоа со сопствен пример, отколку за тоа само да зборуваат.

Во Данска многу повеќе време и енергија се посветува на осмислување на начин на спречување на проблемот, отколку на казнување на децата.

Данските наставници се обучени да на секој ученик му пристапат индивидуално, како на поединец со сопствени специфични потреби.

Во Данска, децата од најмала возраст се учат на тимска работа кко би биле подготвени да им помагаат на другите, да соработуваат во тимот и да поттикнуваат тимски дух. Децата учат како да ги препознаат туѓите предности и слабости и како можат да им помогнат на другите, занимавајќи се со она кое не е видливо на површината.

Данскиот родителски стил е подемократски и поттикнува развој на доверба и стабилност кај децата. Децата кои чувствуваат почитување и разбирање на родителите, на кои им се помага да ги сфатат и почитуваат правилата, развиваат многу посилно чувство на самоконтрола и растат во посреќни, емотивно стабилни луѓе.