Помладите браќа и сестри имаат подобра смисла за хумор?

Поголем процент од постарите браќа и сестри се сметаат себеси за поодговорни од помладите браќа и сестри. Во исто време, помладите изјавиле дека се многу порелаксирани во односот кон животот воопшто.

Постојат бројни теории кои зборуваат за детската психологија. Меѓу нив е и онаа која вели дека редоследот на раѓање влијае на личноста на децата. Ова го формулирал Алфред Адлер, еден од современиците на Фројд. Иако сега стана нејасна, таа поттикна многу истражувања за споредби на личноста на браќата и сестрите. Едно од овие истражувања потврдило дека помладиот или најмладиот брат/сестра е најзабавен.

Истражувањето на ЈуГов открило дека помладите браќа и сестри имаат посилна смисла за хумор од постарите. Тоа е затоа што често се случува постариот да порасне со чувство на одговорност. Ова се рефлектира во неговото или нејзиното прифаќање посериозна фасада со текот на времето, додека помладиот брат или сестра може слободно да истражува нови патишта за хумор.

Студијата исто така покажала дека помладиот/најмладиот брат/сестра има тенденција да биде порелаксиран во споредба со постариот.

Друг интересен фактор откриен во оваа студија е дека поголем процент од постарите браќа и сестри се сметаат себеси за поодговорни од помладите браќа и сестри. Во исто време, помладите изјавиле дека се многу порелаксирани во односот кон животот воопшто.

ЈуГов заклучува дека семејните фактори се исто толку важни кога станува збор за особините на личноста кои се обликуваат кај браќата и сестрите. Во некои случаи, само разликата во години била доволна за да се создаде разлика во личноста.