Правилна нега на детските уши

Спречете повреда на нежното детско уво настанати од неадекватно одржување на хигиената.

Правилното одржување на хигиената на ушите, доколку се здрави, се прави со миење со сапун, вода и бришење со пешкир (крпа).

Раширен обичај е хигиената на увото или носот да се одржува со стапчиња, што е погрешно во иста мера колку и е вообичаен.

Со стапче не може да се отстрани церуменот (ушната маст), туку се турка подлабоко, се набива и таложи така што подоцна е многу потешко да се испере или отстрани. Освен тоа што со стапчињата не може соодветно да се одржува хигиена на ушите, без разлика што на крајот се заштитени со памук, тие не се погодни за било каква манипулација во надворешниот ушен канал.

Со нивна употреба може да дојде до повреда на кожата на каналот, ушната опна, па дури и слушните ковчиња.

На механичката повреда на кожата на надворешниот ушен канал често се надоврзува инфекција, особено во летниот период, што може да предизвика силни болки во увото и да предизвика значајни тегоби.