Причини за појава на вагинален исцедок по породувањето

По природното породување кај жената доаѓа до појава на вагинален исцедок и е состојба која трае и до осум недели.

Вагиналниот исцедок по вагиналното, односно природно породување – лохија (лат. Lochia), е нормална и очекувана појава која трае во наредните 4-6-8 недели, и во тој период се менува бојата, количината и мирисот на исцедокот. Оваа состојба минува без болки, без зголемена телесна температура и без други тегоби.

Лохијата во текот на првите три постпородилни денови е со темно црвена боја, густ и понекогаш со крвни грутки. Исцедокот од 4. до 20. постпородилен ден е поводенест, со променета боја кон розева или светлокафена, а крвните грутки има се помалку и наскоро ги снемува.

Околу 7. до 10. ден, па се до 14. ден по породувањето, вагиналниот исцедок станува жолтеникав или во крем боја и е се пооскуден. Ваквата негова боја се задржува и во наредните неколку недели, во вкупно 6-8 недели, количински се намалува, но благо зголемување на колчината може да се забележи при станување, превитукување, извршување на физички работи и слично. За цело време, неговиот мирис е речиси ист како и за време на менструалното крварење.

КОГА Е ПОТРЕБНА ЛЕКАРСКА ПОМОШ?

Начелно, секое зголемување на телесната температура, болки особено во долниот дел на стомакот, чешање во интимниот дел, отежнато мокрење или столица во постпородилниот период е причина за да се побара консултација со гинеколог.