Прва помош при детските гребаници, лесни ранички и модринки

Најважно, кога детето ќе се повреди е родителот да остане смирен и да не крева паника. Детето не треба да се кара оти паднало и се повредило, туку треба да се смири ако е уплашено.

Овој период од годината децата уживаат во своите игри на отворено. Но, за време на играње и трчање надвор, кај децата често се случуваат повреди. Најчесто тоа се лесни повреди, гребаници, исеченици и помали рани. Раните се механички отворени повреди кај кои дошло до прекин на анатомскиот континуитет на кожата и/или видливата слузокожа. Тие настануваат под дејство на различни сили, удари и падови.

Вообичаено при настанувањето на раните, повредени се површински делови на ткивото, односно кожата, а ретко може да бидат повредени и подлабоки слоеви на кожата, па дури и мускулите и коските, во помал број на случаи. Според предметот кој довел до појава на рана, таа има специфичен изглед, па може да биде убодна, рана од удар, исеченица, гребаница или комбинација.

Што треба да направи родителот кога детето ќе се повреди? 

Најважно, кога детето ќе се повреди е родителот да остане смирен и да не крева паника. Детето не треба да се кара оти паднало и се повредило, туку треба да се смири ако е уплашено. При повреда на детето, потребно е родителот да процени дали станува збор за обична повреда или за посериозна рана со изразено крварење.

Не викајте и не го карајте детето, туку смирете го и видите како можете да му помогнете.

Доколку е присутно крварење потребно е со притисок да се стопира местото на крварење. Најдобро е тоа да се направи со стерилна газа, но голема е веројатноста да ја немате со себе, па раната може да се притисне и со чисто хартиено марамче. Притисокот на раната која крвари, треба да биде умерено јак и да трае неколку минути. Доколку се работи за обична површинска раничка, таа не треба да се притиска, оти крварењето ќе престане само, за неколку минути.

  • Откако ќе се стопира крварењето, раната задолжително треба да се исчисти, најдобро со физиолошки раствор натопен на газа, и тоа така да се исчистат краевите на раната, па потоа нандвор. Раната не треба да се испира со вода, ниту алкохол или ракија. Раната се испира со вода, само во случај да нема друго решение.
  • Потоа раната треба да се дезинфицира со средство, најдобро во форма на спреј. Потоа, повторно со физиолошки раствор се чисти целото место, односно нечистотијата околу. Овој чекор може да се повтори неколку пати, додека раната целосно не остане чиста. Но, раната пред следниот повторен чекор треба да се остави да се исуши.

Доколку раната е поголема, а крварењето не може да се стопира, треба да побарате лекарска помош.