Седум симптоми дека вашето дете е хиперактивно

Како што детето расте и се развива, расте и неговата способност за самоконтрола и концентрација, а ова однесување станува се помалку присутно. Само кога однесувањето на детето отстапува од неговите врсници во, може да се зборува за нарушување на хиперактивност.

Хиперактивно дете повеќе не е табу тема. Се повеќе се зборува за деца кои не се грижат за ништо, а дефинирани се и знаци кои укажуваат на тоа дека детето е хиперактивно.

Сигнали дека се работи за хиперактивно дете:

  1. Не обрнува внимание на деталите или греши од немарност, тешко му е да го задржи вниманието, дури и во игра
  2. Не слуша дури нии кога директно му се обраќате, не следи упатства и не ги извршува задачите
  3. Тешко ги организнира задачите и активностите, губи работи и заборава, надворешните надразби лесно го вознемируваат
  4. Детето често ги тресе нозете или рацете или се мрда и движи, неспособно е да остане на едно место
  5. Претерано трча или се качува, ретко си игра мирно и тивко, често е во “погон“ или како да го “движи мотор“
  6. Премногу разговара, му “снемува“ одговор пред прашањето да биде завршено
  7. Тешко му е да чека во ред и често им пречи на другите.

Сепак, сето ова е дел од нормалното однесување на детето, особено во рана возраст. Како што детето расте и се развива, расте и неговата способност за самоконтрола и концентрација, а ова однесување станува се помалку присутно. Само кога однесувањето на детето отстапува од неговите врсници во, може да се зборува за нарушување на хиперактивност.