Што децата наследуваат од татковците

Прочитајте интересна листа на особини кои децата најчесто ги наследуваат од татковците.

Боја на очи – Докажано е дека двајцата родители влијаат на бојата на очите, но во повеќето слуачи гените на таткото се повлијателни. Но, и гените кои предизвикуваат темна боја на очите се подоминантни од гените кои се одговорни за светли очи, така да, ако таткото има темни, и детето ќе има такви очи.

Проблеми со срцето – Постои ген кој секогаш се пренесува од таткото на синот. Тој дел на ДНК може да го зголеми ризикот од срцев удар до 50%. Ако вашиот татко имал проблеми со срцето, добро е повеќе внимание да се посвети на превентивните прегледи.
Висина – Двајцата родители се важни за наследување на оваа физичка карактеристика, но се чини дека татко има позначајна улога. Често, на вкупната висина татковиот ген има влијание детето да биде повисоко за неколку снатиметри.

Проблеми со менталното здравје – Докажано е дека менталните пореметувања се наследуваат. Но, шансите дете да наследи душевно пореметување од таткото се зголемува со возраста на таткото. Мајките не можат да пренесат на детето болест која ја стекнале подоцна во животот.
Смисол за хумор – Родителите кои имаат смисла за хумор, обично воспитуваат деца кои подоцна ќе ги надминат во тоа. Смислата за хумор доаѓа со висока интелегенција. Колку што е познато, оваа особина децата почесто на наследуваат од татковците.