Што е важно да знае секој родител за температурата кај детето

Зголемената телесна температура е симптом на многу болести, а со неа доаѓаат и бројни совети за начинот на кој треба да се реагира. еве кои, според педијатрите се најголемите заблуди за покачената телесна температура кај децата.

Кај малите бебиња и децата кои се уште го развиваат својот имун систем често се јавува зголемена телесна температура како реакција на организмот на причината на болестите.

  • Температурата е многу опасна за дететоНЕТОЧНО!

Температурата е природен корисен одговор на организмот, а опасен може да биде само причинителот кој ја предизвикал.

  • Ако температурата не се намалува, таа ќе продолжи да се зголемува – НЕТОЧНО!

Зголемената телесна температура многу често минува сама од себе, без разлика на тоа дали сте примениле или не се користеле лек, но и ретко достигнува вредносту кои меѓу луѓето погрешно се сметаат за “високи“ или “опасни“.

  • Ако температурата не се намалува, детето ќе добие фебрилна конвулзија (грчеви) – НЕТОЧНО!

Фебрилните конвулзии се јавуваат кај 5% од децата на возраст од 6 месеци до 5 години и претставува одговор на детскиот организам на присуството на висока температура.