Што влијае на ризикот од автоимуни болести?

Било воочено дека кај децата со автоимуност, односно присутност на антитела на клетките на Лангерхансовите островчиња во раното и подоцното детство, нивото на витамин Д било многу пониско од препорачаното.

Нивото на витамин Д во крвта за време на раното детство влијае на ризикот од автоимуност која подоцна во животот може да доведе до развој на дијабетес тип 1, откриле научниците во последна студија, објавена во стручното списание Diabetes.

Во истражувањето спроведено на 8676 деца, научниците истражувале што ја поттикнува појавата на дијабетес тип 1, а кои фактори може да ги заштитат од тој ризик. Тие на децата  од раното детство им земале примероци од крв секој три до шест месеци, за да го одредат нивото на витамин Д и евентуалната присутност на антитела на Лангерхансовите островчиња на клетките на панкреасот.

Во продолжение, научниците ги споредувале податоците на 376 деца кај кои е воочена автоимуност со податоци на 1041 здраво дете.

Било воочено дека кај децата со автоимуност, односно присутност на антитела на клетките на Лангерхансовите островчиња во раното и подоцното детство, нивото на витамин Д било многу пониско од препорачаното.

Меѓутоа, ниското ниво на витаминот Д во крвта во детството не е нужно причина за поголем ризик од автоимуност, па научниците планираат да спроведат понатамошни истражувања, со кои, се надеваат, ќе се потврди дека витаминот Д во форма на додаток во исхраната може да спречи појава на дијабетес тип 1.