Што за мажите значи бременоста

Мажите откако ќе дознаат дека партнерката им е бремена, потребно им е време да се навикнат на новонастанатата ситуација, токму како и на жените. Како и на жените, и на мажите им е потребна поддршка, иако тие не поминуваат низ телесни промени.

На жената кога ќе забремени, животот и се менува од корен. Таа минува низ многубројни промени, како телесни, така и психички. Некои жени на својата новонастаната состојба се прилагодуваат лесно, додека некои, од само ним познати причини, не се веднаш подготвени да го прифатат фактот дека се трудни.

Како и да е – порано или подоцна, жената го прифаќа фактот дека е бремена и дека тоа со себе повлекува многу промени. Подоцна на нив гледаат со насмевка на лицето.

Дали некогаш сте се запрашале што е со мажите?

Мажите откако ќе дознаат дека партнерката им е бремена, потребно им е време да се навикнат на новонастанатата ситуација, токму како и на жените. Како и на жените, и на мажите им е потребна поддршка,  иако тие не поминуваат низ телесни промени.

Мажот, идниот татко, учествува во бременоста во секој смисол, и во биолошкиот, и во психичкиот. Многу мажи се среќни поради бременоста на партнерката, па со задоволство зборуваат за бременоста, покажувајќи заштитничка ориентираност кон својата партнерка. Меѓутоа, бременоста многу често кај мажите не изгледа вистинита, се додека нивните партнерки не почнат да поминуваат низ телесните промени, а некогаш и подоцна.

Мажите чувствуваат немир поради фактот дека ги очекува долга обврска кон уште еден член во семејството, како и за разните финансиски потреби кои произлегуваат од најважната улога – родителството. За мажите се вели дека кога ќе дознаат оти ќе станат татковци, почнуваат да се однесуваат како возрасни. Ги мачи мислата дали ќе бидат добри татковци. Исто така, се јавува и грижата околу здравјето на партнерката, најчесто се прашуваат дали и колку ќе ги боли породувањето, дали ќе преживеат. Иако се верува дека повозрасните мажи се погрижливи и полесно се прилагодуваат, тие сепак може и потешко да се прилагодат на промените. Тоа е многу индивидуално.

Сосема е сигурно дека на мажите никако не треба да им се придава помалку внимание за време на бременоста на нивната партнерка. Мажот и жената се рамноправни членови во семејството. Психичките промени кај мажот може да бидат еднакви како и кај жената.