ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ: Зошто треба да му читате на детето уште од најрана возраст?

Сликовницата треба да биде секојдневен дел од животот на детето, алка, утешител и херој.

Бројни педагози и психолози истакнуваат дека е важно на децата да им се читаат сликовници уште од најрана возраст.

Истражувањата и искуствата покажале дека читањето сликовници има стимулирачки ефект врз социјално-емоционалниот и когнитивен развој на детето. Во животот на детето има многу улоги и функции, бидејќи сликовницата го воведува детето во светот на знаењето, предизвикува емоции, го развива говорот и го поттикнува говорното изразување, го збогатува речникот, со неа детето развива способност за набљудување, запазување, помнење, вештини за логично расудување, ја зголемува концентрацијата, ја поттикнува имагинацијата.

„Заедничко читање“

Многу важно (и долгорочно потребно) влијание на сликовницата е навикнувањето на детето со пишаните медиуми во околината, а со тоа и мотивацијата за усвојување на техники на читање, која ќе биде основа на неговиот успех во текот на школувањето.

„Сликовницата треба да биде секојдневен дел од животот на детето, алка, утешител и херој“, нагласуваат експертите.

Родителите имаат најголема улога во поттикнувањето на навиките за предчитање кај детето. Иако во најмала возраст можеби не разбира што му се чита, детето го слуша пријатниот глас на родителите и на тој начин при „заедничко“ читање се гради чувство на блискост, поврзаност и приврзаност. Пожелно е почетните сликовници да содржат шарени илустрации со малку детали и малку текст – текст во кој се повторуваат некои зборови, со текст во стил на бројач или во римувани стихови.

Вообичаено, сликовниците за најмладите се направени од меки материјали кои не се осетливи на виткање и туткање, така што детето најмногу ги користи своите сетила кога го поминува времето со сликовницата. Илустрациите и дизајнот на сликовницата играат голема улога во изборот на сликовница, а со гледање на вредни илустрации кај детето се развива чувство за естетика и вкус уште од најмала возраст.