Жените со пореметувања на спиењето предвреме се породуваат

Во предвремено породување се вбројуваат сите породувања пред 37 недела од бременоста.

Американско истражување во кое учествувале 2.265 трудни жени кои имале дијагностицирани пореметувања на спиењето како несоница или слип апнеа, покажало дека кај овие жени предвременото породување е почесто.

Во предвремено породување се вбројуваат сите породувања пред 37 недела од бременоста. Инаку, познати ризик фактори за предвремно породување се претходно вакво породување, пушење за време на бременоста и зголемен крвен притисок.

Се смета дека со лекување на пореметувањето на спиењето може да се намали честотата на предвремното породување кај бремените жени. Во САД околу 10% од децата се раѓаат пред 37.недела од бременоста, што е многу повеќе во споредба со останатите развиени земји.

Според мислењето на стручњаците, когнитивно бихевиоралната терапија може да да помогне со лекувањето на трудните жени со пореметување на спиењето.