Зошто е важно да обрнете внимание на менувањето пелени кај детето?

Додека повеќето родители се грижат за типот на пелени или кремата која ја користат, правилниот начин на пресоблекување на детето останува во втор план.

Денешните истражувања укажуваат на тоа дека развојот на човечкиот мозок зависи од опкружувањето во кое детето расте и искуствата кои ги стекнува, исто толку колку и од генетиката. Правилното постапување со детето (baby handling) овозможува равој и остварување на полните потенцијали на децата.

Една од рутините е и менувањето пелени, која се случува повеќе пати во текот на денот и ноќта. Од начинот на кој возрасните тоа го прават, зависи како бебето ќе се развива. Често, поголемо внимание се посветува на тоа кои шелени се користат, од каков материјал се, која крема да ја изберат, а многу помалку се води сметка за начинот како тоа се спроведува со бебето, сметаат експертите.

Родителите за неколку дена стануваат експерти во менувањето пелени, што најчесто значи дека го прават се побрзо, бидејќи движењата се автоматизираат, а за бебето станува непријатно искуство, бидејќи нема доволно време да се прилагоди на сите промени кои тогаш се случуваат. Останува без облека и пелената што го штити, доаѓа до нагла промена на температурата на воздухот, контактот на голата кожа со подлогата за пресоблекување е изненаден, бришењето со влажни марамчиња или миење со вода е исто така голем стрес бидејќи се случува пребрзо и често без никаква најава.

Врв на стресот е фаќањето за нозе и подигање на карлицата во воздух. Тоа прво значи дека бебето останува без потпора, што ги активира примитивните рефлекси и за засилува нивната активност. Наместо со тек да време да се интегрираат потребните движења, овие рефлекси се и натаму присутни, што се одразува на спонтаната активност на детето. Детето и натаму прави брзи, нагли, нецелни рефлексни потези, наместо насочени, побавни, целни движења со рацете и со нозете.

Кога бебето при менување на пелена, се врти во положба на страна, комплетно е безбедно, а тоа истовремено ги добива и инфорамциите за правилни обрасци на вртење на страна и како од лежечка положба на грб, да се сврти на стомак.

Научно е докажно дека најголемата пластичност на мозокот е 2-3 месеци пред и 6-8 месеци по раѓањето. Токму затоа, ценат експертите, ова е и најважниот период во развојот на моторичките обрасци кај детето.