Зошто е важно редовно да се мери телесната тежина кај децата?

Авторите на најновата студија објавена во списанието "Prventive Medicine Reports", истакнуваат дека индексот на телесната маса може да се предвиди кај деца со наполнети само две години.

Најнова британска студија покажала дека зголемената телесна маса кај децата се воочува уште на првото мерење при запишување во градинка. Затоа, редовното мерење од втората година од животот може да спречи поголеми компликации.

Авторите на најновата студија објавена во списанието “Prventive Medicine Reports”, истакнуваат дека индексот на телесната маса може да се предвиди кај деца со наполнети само две години. Децата треба да се мерат секоја година, за да се спречи обезност (дебелина) и за да се делувало на време, бидејќи се покажало дека децата до четвртата или петта година, кога прв пат се мерат во градинка, веќе се со вишок телесна тежина.  

Постојат голем број деца кои имаат дури и помалку килограми од што треба, но сепак подоцна со текот на годините, доаѓаат до состојба на обезност или дебелина. Ова истражување било правено на примерок од 750 000 деца.

 

 

За време на истражувањето, воочени се различни шаблони на детски развој кај децата, па оттука, нагласуваат експертите, важно е тие редовно да се мерат уште од втората година од животот. Редовното мерење би довело до рано препознавање на проблемот, и на тој начин полесно би се спречило појава на дебелина и болести кај децата.