АКО МОЖЕ ВО ГРАДИНКА, МОЖЕ И ДОМА: Како да го мотивирате детето да си ги собира играчките

Ова се шест совети како да го мотивирате детето самостојно да го расчисти нередот по играњето.

Нередот што останува по играта за многумина родители е вечна тема за распоравии со децата. Воспитувачките немаат проблем со тоа бидејќи децата во градинка расчиствуваат сами, односно ги собираат играчките по играта, без драма.

Ова се шест совети како да го мотивирате детето самостојно да го расчисти нередот по играњето.

Се има свое место

Иако се чини поедноставно децата сите играчки да ги стават во една вреќа или кутија, воспитувачките имаат поинаков пристап кој се покажал успешен.

Децата имаат изразено чувство за ред и сакаат секоја играчка да биде на одредено место. Враќањето на играчките на нивното место, по играта, им дава чувство на задоволство и поголеми се шансите да самостојни ги наредат, бидејќи знаат каде секоја од нив треба да биде.

За да најдете место за секоја играчка, прво треба да одредите со кои играчки детето навистина си игра, а кои веќе не му се интересни. Одвојте ги оние со кои не си игра и заедно наредете ги играчките што ги користи во детско катче за играње.

Учење од најрана возраст

Најдобар начин децата да ја усвојат навиката за средување е да бидат изложени на тоа уште од мали нозе. Не оставајте го средувањето на играчките со кои вашето бебе си играло, за време кога тоа спие, туку претворете го овој процес во заедничка активност.

Бебето ќе ве набљудува и сигурно ќе сака да учествува во одреден момент, како расте. Поголема е веројатноста децата да бидат вклучени во средувањето ако го претставите како заедничка акција отколку ако добијат наредба.

Јасни очекувања од детето

Јасно објаснете му ги на детето очекувањата што ги имате во врска со играта и средувањето. Дали сакате да си игра само со една играчка, која пред земање на друга, треба да ја стави на мести или е во ред да си игра со сите играчки истовремено?

Дали е во ред да оставите недовршени сложувалки или недовршени коцки преку ноќ за да продолжите со редење утре или сите играчки на крајот на денот треба да бидат на своето место? Правилата што ќе ги изберете не се толку важни колку доследноста во спроведувањето на вашиот меѓусебен договор. Договорете се со децата за правилата, доколку е потребно, некаде и визуелно забележете ги и потсетувајте ги на договореното, секогаш кога ќе се појави отпор.

Средувањето е игра

Ова правило полесно ќе заживее со помали деца, но лесно може да се прилагоди и за постарите. Претворете го средувањето на играчките во игра. Дајте им на децата интересни задачи кои ќе ги мотивираат.

Колку топки ќе изброи додека средува? Дали сите коцки ќе ги собере една до друга или ќе треба да се редат една врз друга? Колку минути му треба да стави се на свое место итн.

 Средувањето е позитивно, а не негативно и напорно искуство

Расчистувањето обично носи со себе негативни емоции бидејќи на децата баш и не им е драго, а родителите се фрустрирани од нередот. Прикажете го средувањето како нешто позитивно со тоа што нема да ги условувате децата со други активности. Не се заканувајте дека детето нема да руча или да излезе надвор додека собата не се среди. Наместо тоа, кажете дека откако ќе се среди, ќе има ручек што многу го сака или ќе оди во парк со пријателите. Ова ќе биде многу поголема мотивација од условувањето.

Чекање на пауза од играта

Децата не сакаат да бидат прекинувани во играта, исто како што возрасните не сакаат да ги прекинуваат додека прават нешто важно. Обидете се да не го запирате детето на сред игра да ги средува играчките туку почекајте го моментот кога само ќе земе пауза и ќе се оддалечи од играчките. Ако сепак морате да ја прекинете играта затоа што треба да стигнете некаде, направете го тоа, но потоа понудете му помош на вашето дете со редењето играчки.

И кога изгледа како невозможна мисија, искусните воспитувачи се согласуваат дека стекнувањето на оваа навика бара време и постојани обиди, а она што најмногу помага е родителската доследност и јасно наведените правила за кои децата се свесни во секое време.