Апликацијата за дијагностицирање жолтица кај новороденчиња може да спаси животи

Студијата ја споредила ефекасноста на апликацијата со конвенционалните методи на скрининг и открила дека меѓу 336 тестирани бебиња, точно идентификувала 74 од 76 новороденчиња со тешка жолтица.

Мобилна апликација за дијагностицирање на тешка жолтица кај новороденчиња може да спаси бројни животи во сиромашните делови во светот, покажуваат резултати од нова студија.

Во студијата, коавторство на истражувачи од UCL и Универзитетот во Гана, апликацијата наречена neoSCB била користена за скенирање на очите на повеќе од 300 новороденчиња во Гана, откако била спроведена пилот студија на 37 новороденчиња во 2020 година.

Апликацијата, развиена од научници и инженери на UCL, била користена за анализа на фотографии направени со паметен телефон за да се измери жолтилото во белоочницата на новороденчињата – знак за неонатална жолтица.

Студијата ја споредила ефекасноста на апликацијата со конвенционалните методи на скрининг и открила дека меѓу 336 тестирани бебиња, точно идентификувала 74 од 76 новороденчиња со тешка жолтица.

Студијата покажала дека тоа е во согласност со прецизноста на најчестиот скрининг метод, неинвазивен уред познат како транскутан билирубинометар кој ги идентификувал сите 76 бебиња со жолтица.

Теренс Леунг од UCL, кој ја развил технологијата за апликацијата, вели дека студијата покажала дека апликацијата е исто толку добра како и комерцијалните уреди што се препорачуваат.

Тој додава дека е потребен само паметен телефон, кој е многу поевтин од комерцијален уред.

“Се надеваме дека нашата технологија, откако ќе се воведе за широка употреба, ќе може да се користи за да се спасат животите на новороденчињата во делови од светот кои немаат пристап до скапи уреди за скрининг“, вели тој.

Водачот на студијата Кристабел Енверону-Лари од Универзитетот во Гана вели дека методот на апликација е “прифатлив“ за мајките во урбаните и руралните области кои учествувале во студијата.

Жолтица е честа и обично безопасна кај новороденчињата. Но, во тешки случаи, билирубинот, пигмент што предизвикува жолта кожа, може да влезе во мозокот и да доведе до смрт или губење на слухот, доцнење во развојот и невролошки состојби.

Од тешка жолтица умираат околу 114.000 новороденчиња секоја година и предизвикува 178.000 случаи на инвалидитет во светот.

Бебињата во посиромашните земји се изложени на поголем ризик од тешка жолтица.