Аритмија на срце кај децата

Силното чукање на срцето е многу честа пропратна појава на бројни болести или состојби, кои се знак на болести на срцето.

Срцевите аритмии многу често се среќаваат кај децата. Всушност, може да се каже дека секое дете има аритмија. За среќа, кај повеќето деца станува збор за аритмии кои се карактеристика на здраво срце, што значи дека не е во прашање болест, туку нормална физиолошка варијација на работа на срцето.

Забрзаната работа на срцето (тахикардија), најчесто не е опасна кај децата, но има и т.н. патолошки тахикардии кои може да бидат многу опасни, но многу ретко се јавуваат.

Силното чукање на срцето е многу честа пропратна појава на бројни болести или состојби, кои се знак на болести на срцето. Така, покачена телесна температура секогаш е проследена со забрзана работа на срцето, што е многу нормално. Брзината на работата на срцето се изразува како број на отчукувања во минута (срцева фреквенција). Кај децата за разлика од возрасните, тешко се одредува горна граница на нормална срцева фреквенција, бидејќи таа зависи од возраста, но и од телесната тежина и висина. Колку е детето помало, нормално е срцето побрзо да работи.

Ова се некои ориентациони вредности на горната граница на нормалната срцева френквенција во мирување (без активности или болести).

На раѓање горната граница е околу 220/минута, а во текот на првата година се смета дека срцето не би требало да работи од 160 до 180 отчукувања во минута. Кај децата од предучилишна возраст горната граница е околу 120/минута, а кај училишните деца и адолесцентите секоја фреквенција над 100/минута се смета за тахикардија која треба да се провери кај педијатар.