Безбедност на децата во однесувањето со луѓето

Постојат одредени правила кои децата треба да ги слушнат и усвојат кога ќе почнат да социјализираат.

Кога ќе тргнат во градинка и во училиште, децата повеќе не се под ваш постојан надзор и тие можности може да ги искористат луѓе со лоши намери. Кои седум правила на однесување морате да му ги пренесете и да му ги врежете на детето.

Постојат одредени правила кои децата треба да ги слушнат и усвојат кога ќе почнат да социјализираат:

  • Никогаш без прашање не смеење да одиш кај некого дома, ниту пријател или сосед, оти родителот во секој момент треба да знае каде се наоѓаш.
  • Никогаш немој да одиш со некого што не го познаваш, пред да ги прашаш родителите.
  • Никогаш без дозвола од родителите не влегувај во нечиј автомобил.
  • Никогаш не земај нешто за јадење или пиење од непознати луѓе.
  • Не пуштај непознати лица во домот.
  • Никој не смее да те допира, твоето тело е самоо твое.
  • Ако некој те плаши, задолжително побарај помош од воспитачката или негувателката, наставничката или родителите.