Д-р Бранко Петровски: Со каудалната аналгезија детето по операцијата или не чувствува болка или таа е минимална

Каудален блок е безбеден и ефикасен начин да се обезбеди операција со што помала болка кај деца кои имаат различни хируршки интервенции под ниво на папокот, како што се фимоза, ингвинална кила, хипоспадија и др.

Каудалната аналгезија кај дечињата е техника што се применува со децении со висока ефикасност и безбедност: Д-р Бранко Петровски, анестезиолог
ПИШУВА:
Д-р Бранко Петровски
анестезиолог

♦♦♦♦♦♦♦

Соодветниот третман на постоперативната болка е еден од клучните аспекти во постоперативниот период. Честопати отежнатата комуникација во однос на евалуацијата на болката дополнително знае да го усложни проблемот. Болката може да се третира со лекови кои ќе го афектираат целото тело или, пак, со апликација на регионален блок – во случајов каудален блок кој ќе ја намали болката само на местото на хируршката интервенција. Предоперативно, анестезиологот ќе ги информира родителите за начините за операција со што помала болка, опфаќајќи ја и апликацијата на каудалниот блок.

Давањето силни аналгетици преку вена или уста може да има несакани ефекти како чешање на кожата, гадење и повраќање, отежнато мокрење, поспан. Со каудалниот блок овие несакани ефекти се избегнуваат или се минимални
Апликација на локален анестетик (во комбинација со уште еден или два аналгетика)

Каудален блок претставува апликација на локален анестетик (во комбинација со уште еден или два аналгетика) во т.н. каудален епидурален простор кој се наоѓа на завршниот дел на ‘рбетниот столб. Кај малите деца овој простор најчесто лесно се лоцира, од каде што потекнува и широката употреба на овој блок. Тоа е безбеден и ефикасен начин да се обезбеди операција со што помала болка кај деца кои имаат различни хируршки интервенции под ниво на папокот, како што се фимоза, ингвинална кила, хипоспадија и др.

Болката може да се третира со лекови кои ќе го афектираат целото тело или, пак, со апликација на регионален блок – во случајов каудален блок кој ќе ја намали болката само на местото на хируршката интервенција

Анестетикот го блокира преносот на болка од местото на интервенција, и по операцијата детето или не чувствува болка или таа е минимална. Вообичаено нема потреба да се додаваат други аналгетици додека трае блокот. Давањето силни аналгетици преку вена или уста може да има несакани ефекти како чешање на кожата, гадење и повраќање, отежнато мокрење, поспаност. Со каудалниот блок овие несакани ефекти се избегнуваат или се минимални.

Анестетикот го блокира преносот на болка од местото на интервенција
Мултимодален пристап

Сите деца, уште додека се на оддел, 45 минути пред интервенцијата примаат седатив во вид на сируп за да дојдат во операционата сала смирени и да не плачат. Вообичаено ги придружува еден од родителите. Воведот во анестезирањето е со маска, а откако детето ќе заспие се става мала канила најчесто во шаката на левата рака. На овој начин детето целосно е поштедено од евентуален стрес при пронаоѓањето на периферна вена, што кај малите деца понекогаш навистина е предизвик.

Инциденцата на несакани ефекти многукратно е пониска отколку кога се употребуваат лекови дадени во вена, тие се со минлив карактер и исчезнуваат со престанување на дејството на анестетикот. Понекогаш знае да се јави одредена слабост во нозете, чувство да не може да се измокри и им се спие, но тие исчезнуваат најдоцна до престанувањето на дејството на блокот

По обезбедувањето на дишење, детето се врти настрана, местото се чисти со антисептички раствор и анестезиологот, по лоцирање на каудалниот простор, со мала игла го става локалниот анестетик. За да трае блокот подолго се става и чепче со аналгетик во анусот. Со овој т.н. мултимодален пристап се обезбедува помала болка и до 14 часа по хируршката интервенција.

Предоперативно, анестезиологот ќе ги информира родителите за начините за операција со што помала болка, опфаќајќи ја и апликацијата на каудалниот блок
Несакани ефекти

Каудалната аналгезија кај дечињата е техника што се применува со децении со висока ефикасност и безбедност. Инциденцата на несакани ефекти многукратно е пониска отколку кога се употребуваат лекови дадени во вена, тие се со минлив карактер и исчезнуваат со престанување на дејството на анестетикот. Понекогаш знае да се јави одредена слабост во нозете, чувство да не може да се измокри и им се спие, но тие исчезнуваат најдоцна до престанувањето на дејството на блокот.

Она што го гледаме е дете без болка, кое се игра со омилените играчки или гледа некој филм. Честопати се повознемирени поради тоа што не се во своето секојдневно опкружување, отколку од самата хируршка интервенција. Тогаш знаеме дека добро сме ја завршиле работата.