Д-р Маргарита Камбовска: ПОРОДУВАЊЕ ВО ВОДА – Најубавиот момент е тој што бебињата после раѓањето остануваат гушнати со мајката

Мајката во текот на раѓањето е релаксирана, самата си наоѓа идеална позиција во која се чувствува најпријатно. Многу често мајките се исправени при што имаме забрзување на раѓањето потпомогнато со силата на земјината тежа. Контракциите ги доживува помалку болно. Водата, со идеална топлина дополнително ја опушта

Самата вода многу нежно помага во дилатацијата на родилните патишта, мајката има значително помали болки според скорот за градација на болката кај родилките, и најбитното, имаме скратување на времето на раѓање: Д-р Маргарита Камбовска, специјалист педијатар неонатолог
ПИШУВА:
Д-р Маргарита Камбовска
специјалист педијатар неонатолог

♦♦♦♦♦♦♦

Породувањето во вода е еден многу убав чин и за мајката и за новороденчето, како и за нас. Постепено се доближуваме до еден природен процес кој има многу бенефити и за мајката и за новороденото. Од неонатолошка гледна точка ќе дадеме акцент на бенефитите на новороденото.

Имено за време на спонтаното раѓање цел тим кој учествува во раѓањето има заедничка цел, а  тоа е, прво да имаме здрава мајка, и второ, здраво новородено на крајот на актот на раѓањето. Во текот на поминувањето на плодот низ родилниот канал неретко има потреба од интервенирање и вештачко поттикнување на раѓањето. Кај раѓањето во вода нема допирање на родилните патишта, а со самото тоа и помала инциденца на повреда на родилните патишта, и помала инциденца на повреда на новороденото при самото раѓање.

ПОМАЛ СТРЕС Новороденчето има значително помал стрес при раѓање во вода. Чувствува помала промена на температура затоа што имаме раѓање „од вода во вода“

Самата вода многу нежно помага во дилатацијата на родилните патишта, мајката има значително помали болки според скорот за градација на болката кај родилките, и најбитното, имаме скратување на времето на раѓање. Како резултат на тоа се раѓа едно здраво и живо новородено кое постепено се вади од водата. Се става на телото на мајката со што се остварува контактот кожа на кожа. Со тоа стимулираме лактација кај родилката и веднаш го ставаме на градата на мајката. Пожелно е на самото породување да присуствува и таткото, кој е голем дел од овој свечен и радосен момент. И тоа трае… и трае… и не ја подврзуваме папочната врвца…

Момент од непроценлива вредност. Во тие минути ние имаме трпение, а бебенцето добива голема количина крв, која секако него му припаѓа, а во моментот на раѓање се наоѓа во постелката. Таа количина на крв се споредува со цела една трансфузија за возрасен човек.

…и по тие минути имате новородено со розева боја на неговата кожа и преубав плач…

Мајката во текот на раѓањето е релаксирана, самата си наоѓа идеална позиција во која се чувствува најпријатно. Многу често мајките се исправени при што имаме забрзување на раѓањето потпомоганто со силата на земјината тежа. Контракциите ги доживува помалку болно. Водата со идеална топлина дополнително ја опушта.

БЕНЕФИТИ Породувањето во вода има многу бенефити и за мајката и за новороденото

Родилката рамномерно дише. Немаме родилни трауми на меѓичката, а последователно на тоа и епизиотомии. Новороденчето, пак, има значително помал стрес при раѓање во вода. Чувствува помала промена на температура затоа што имаме раѓање „од вода во вода“. Температурата на водата е 37 степени. Светлината и звуците се поблаги кога се перцепираат во вода, па и допирот со кожата на мајката е понежен преку вода. Според последните анкети мајките признаа дека најубав момент е тоа што бебињата после раѓањето остануваат гушнати со мајката.