Д-р Звезда Спасовска: Акутната кашлица во вид на лавеж на куче може да значи почеток на ларингит

Во најголем број од случаите причинител на кашлицата се акутни вирусни инфекции на горните и долните дишни патишта пропратени со лачење на поголема количина на секрет. Како резултат на тоа се јавува рефлексна кашлица со која организмот се обидува да го исфрли вишокот на секрет од дишните патишта

Кашлицата како рефлекс на исфрлање на секрет, мукус, инфективни агенси (бактерии, вируси) и туѓи тела од дишните патишта е многу сложена и вклучува синхронизирана активност на центарот за кашлица сместен во ‘рбетниот мозок, неколку нерви и низа на респираторни и стомачни мускули и дијафрагмата: Д-р Звезда Спасовска, специјалист педијатар
ПИШУВА: Д-р Звезда Спасовска
специјалист педијатар
 ♦
КАШЛИЦА
EДЕН ОД НАЈЧЕСТИТЕ СИМПТОМИ ЗА ПОСЕТА
НА ПЕДИЈАТРИСКИТЕ ОРДИНАЦИИ
 

Кашлицата во детската возраст е еден од најчестите симптоми кој е причина за посета на педијатриските ординации. Особено во постудените месеци од годината скоро половина од децата кои се јавуваат на преглед се жалат на кашлица како доминантен симптом. Со оглед на потешкотиите во утврдувањето на нејзините причинители и според тоа и изнаоѓањето на соодветен третман, кашлицата претставува секојдневен предизвик за педијатрите.

БАКТЕРИСКА ИНФЕКЦИЈА За кашлицата пропратена со фебрилност и лабораториски маркери во прилог на бактериска инфекција или бронхопневмоничен наод неопходен е и антибиотски третман

Во најголем број од случаите причинител на кашлицата се акутни вирусни инфекции на горните и долните дишни патишта пропратени со лачење на поголема количина на секрет. Како резултат на тоа се јавува рефлексна кашлица со која организмот се обидува да го исфрли вишокот на секрет од дишните патишта.

Кашлицата во склоп на вирусните инфекти не бара посебна терапија освен внес на течности од тип на засладени чаеви, топли облоги, деконгестиви, антихистаминици и сл. Се препорачува да се информираат родителите дека кашлицата е очекувано да трае две до три недели со предострожност за евентуална компликација како фебрилност, диспнеа, тахипнеа и сл.

Кашлицата како рефлекс на исфрлање на секрет, мукус, инфективни агенси (бактерии, вируси) и туѓи тела од дишните патишта е многу сложена и вклучува синхронизирана активност на центарот за кашлица сместен во ‘рбетниот мозок, неколку нерви и низа на респираторни и стомачни мускули и дијафрагмата. При кашлицата се создава голем притисок во градната празнина, по што следи отворање на глотисот и огромен проток на воздух со што се овозможува исфрлање на вишокот мукус.

ПРИЧИНИТЕЛ Во најголем број од случаите причинител на кашлицата се акутни вирусни инфекции на горните и долните дишни патишта пропратени со лачење на поголема количина на секрет

Според времетраењето кашлицата може да се подели на акутна, субакутна и хронична кашлица.


Акутната кашлица трае околу три недели и скоро секогаш е причинета од претходна горнореспираторна вирусна инфекција која нормално се јавува 7-10 пати во годината особено кај децата од предшколска возраст.

Доколку се појави отежнато и забрзано дишење, тахипнеа, фебрилност, влажни хркулки и свиреж на аускултација треба да се размисли за развој на болеста во насока на бронхиолит кај доенчињата, бронхопневмонија или астма

За дијагноза најчесто е доволна само анамнеза и клинички преглед кои укажуваат на горнореспираторна инфекција со катарални симптоми, течење нос, болка и сувост во грло, фебрилност, аускултаторно со наод на везикуларно дишење или бронхитис. Акутната кашлица во вид на лавеж на куче може да биде почеток на ларингит кој може да биде со вирусна, бактериска или алергиска етиологија, но неретко и во склоп на вирусен круп синдром или бактериски ларинготрахеобронхит. Доколку се појави отежнато и забрзано дишење, тахипнеа, фебрилност, влажни хркулки и свиреж на аускултација треба да се размисли за развој на болеста во насока на бронхиолит кај доенчињата, бронхопневмонија или астма.

При сомнение за долнореспираторен инфект или страно тело неопходно е да се направи рендгенграфија на белите дробови и евентуално бронхоскопија за дијагностицирање и отстранување на инхалираното туѓо тело во дишните патишта


 

Вдишување на страно тело во дишните патишта, исто така, е проследено со напад на силна акутна кашлица, понекогаш и со гушење, на аускултација со асиметричен свиреж или ослабено дишење. При сомнение за долнореспираторен инфект или страно тело неопходно е да се направи рендгенграфија на белите дробови и евентуално бронхоскопија за дијагностицирање и отстранување на инхалираното туѓо тело во дишните патишта. Кашлицата во склоп на вирусните инфекти не бара посебна терапија освен внес на течности од тип на засладени чаеви, топли облоги, деконгестиви, антихистаминици и сл.

ВИРУСНИ ИНФЕКТИ Кашлицата во склоп на вирусните инфекти не бара посебна терапија освен внес на течности од тип на засладени чаеви, топли облоги, деконгестиви, антихистаминици и сл.

Се препорачува да се информираат родителите дека кашлицата е очекувано да трае две до три недели со предострожност за евентуална компликација како фебрилност, диспнеа, тахипнеа и сл. За кашлицата пропратена со фебрилност и лабораториски маркери во прилог на бактериска инфекција или бронхопневмоничен наод неопходен е и антибиотски третман.

 

  • Во наредното продолжение:
    Д-р Звезда Спасовска
    : Субакутна, хронична и тврдокорна упорна кашлица кај дете