Децата родени со помалку од 34 недели покажуваат когнитивни недостатоци во адолесценцијата

Споредено со адолесцентите родени во 40 гестациска недела, оние родени во <34 гестациска недела покажуваат дефицити во три когнитивни домени: пишан јазик, математика и интелигенција, покажала нова студија.

Меѓутоа, треба да се нагласи дека когнитивните исходи не се предодредени со раѓање, туку се под силно влијание на социјалните прилики и воспитувањето, и тоа е причината зошто раната интервенција е оправдана за предвремено и рано родени деца.

Мозокот на фетусот минува низ значаен развој во текот на третиот триместар од бременоста, со петкратно зголемување на волуменот на миелинизираната бела маса во последните пет недели од бременоста. Затоа, се смета дека предвременото и раното раѓање имаат негативно влијание врз подоцнежната функција на мозокот.

Извор: BMJ