ДЕТСКИ РАЗВОЈ: Тврдоглавоста на 25. месец

Тврдоглавоста и одбивањето послушност се нормален дел од детскиот развој, а особено во овој период, бидејќи почнуваат да сфаќаат дека се самостојни личности.

По вториот роденден, децата почнуваат да ја откриваат слободната волја, но и како е да се наметнат на другите. Исто така, ова е период,  кога децата стануваат тврдоглави, но тоа е добра вест бидејќи значи дека минуваат низ когнитивен развој.

Што сега прави?

Со 25 месеци, вниманието кај детето трае подолго, иако некои играчки се уште може брзо да му здодеат. Се уште е склоно кон промена на расположението, ни изливите на бес сега се поретки.

Тврдоглавоста и одбивањето послушност се нормален дел од детскиот развој, а особено во овој период, бидејќи почнуваат да сфаќаат дека се самостојни личности. Самостојните личности донесуваат одлуки самостојно, и од тука тргнува нивната тврдоглавост.

Играњето станува структуирано, повеќе се интересираат за една играчка подолго време, а можно е во овој период да почне да игра и игра на улоги. И натаму че сака тоа да управува со играта, но добра работа е што е заинтересирано за игра со други деца.

Како комуницира?

 

Почнува да препознава и употребува различни делови од говорот. Зборувањето и раскажувањето почнуваат да попримаат димензија на ликови, главни и споредни, и прашањата се почести и се врзуваат на поголем број на теми. Во склоп на вежбањето самостојност и одлучност, веројатно е дека ќе имате работа со викање, удирање и одбивање послушност. На тој начин децата вежбаат. Но, правилата мора да се знаат, а тоа е дека нема удирање на други деца и себе, гризење и фрлање на играчки.

Како може да помогнете?

Ако се уште влегува во чудни расположенија, заинтересирајте го со различни активности или играчки. Иако се тврдоглави, тоа не значи дека не разбираат. Дете на 25 месеци и натаму можете да го добиете со компромис, иако не е исклучено дека ќе морате некои работи да ги повторувате и по неколку пати.