ДОЛГ КОВИД-19: Трајните симптоми од инфекцијата не се врзани со тежината на болеста

Се смета дека овие резултати треба да бидат дополнителна причина за заштита од инфекцијата со новиот коронавирус SARS-CoV-2, оти споменатите долготрајни симптоми негативно влијаат на квалитетот на живот во следните шест до девет месеци.

Голем број пациенти со блага до умерена форма на КОВИД-19 може да имаат долготрајни симптоми на болеста, кои може да траат уште неколку месеци потоа, укажува ново истражување. Со студијата, објавена на JAMA Network Open сепокажало дека една третина од пациентите со КОВИД-19 кои никогаш не биле толку болни за да треба да бидат зсгрижени во болница и медеци подоцна се жалеле на симптоми како замор, губење намирис и вкус, како и мозочна магла.

Се смета дека овие резултати треба да бидат дополнителна причина за заштита од инфекцијата со новиот коронавирус SARS-CoV-2, оти споменатите долготрајни симптоми негативно влијаат на квалитетот на живот во следните шест до девет месеци.

Исто така, се покажало дека потенцијалот на долготрајните симптоми од инфекцијата КОВИД-19 лесно се зголемувал со годините на старост. Кај повозрасните пациенти било поверојатно дека ќе пријават трајно здравствени ефекти по почетната инфекција.