Емоционален развој на децата по години – 1. и 2. година

Емоционалниот развој на детето следи одредена структура на развојот во текот на годините, па така може да се опише што од детето се очекува во одредена фаза на развојот, по прашање на емоционалните состојби. Во неколку продолженија, дознајте како се развива емоционалниот развој на детето по години.

Емоционалниот развој на детето е еднакво важен како и телесниот развој, бидејќи емоциите имаат значајна улога во социјалните односи, истражување на околината и откривање на самите себе.

Емоционалниот развој на детето следи одредена структура на развојот во текот на годините, па така може да се опише што од детето се очекува во одредена фаза на развојот, по прашање на емоционалните состојби. Во неколку продолженија, дознајте како се развива емоционалниот развој на детето по години.


Првите две години од животот

Во првите две години од животот, за детските емоции наједноставно може да се заклучи преку телесните движења и изразот на лицето кои се воедно и најпроверени знаци. Во текот на првите неколку месеци од животот, доаѓа до развој на темелни емоции кои се универзални за сите луѓе и други примати, и за нив може директно да се заклучи на основ на детскиот израз на лицето.

Основните човекови емоции се радост, тага, гадење, страв, лутина и изненадување. Исто така, се наведува и емоција на интерес, односно љубопитност која игра важна улога во првите неколку години од животот додека детето ја истражува својата околина.

Иако кај новороденчето е тешко да се препознаат знаците на одредени емоции, со време тие стануваат појасни, па лесно се воочуваат преку добро организирани сигнали. На околу шест месеци, детето создава организирани фацијални и телесни експресии кои смислено се менуваат во склад со случувањата во околината и кои многу зборуваат за внатрешната состојба на детето.

Децата исто така имитираат емоции, набљудувајќи ги своите родители, што значи дека родителските депресивни сигнали можат многу сериозно да го пореметат детскиот емоционален и социјален развој. Кај изразвувањето емоции, децата се склони да покажуваат одредени емоции кога ќе видат лица на познати личности, отколку непознати.

♦♦♦♦ Во следното продолжение: Радост, страв и лутина во првите две години кај детето