Најважни почетни совети за секој родител

Секој проблем на детето, за него е многу реален, ма колку тоа да изгледа безначајно од позиција на возрасен. Затоа, детските емоции и проблеми треба да се сфатат сериозно, и им треба помош да се решат.

Ако досега не сте знаеле за овие совети, или барем за поголемиот дел, денес може да биде првиот ден на вашиот исчекор кон свесно родителство и освестен родител.

  • Научете го детето дека е во ред да погреши, но да од секоја грешка извлече поука. Никој не се родил се да знае и важно е на детето да му се остави простор да учи низ своите грешки и своите истражувања. Родителот само следи дали е тоа физички и емоционално безбедно за детето.
  • Сигурно е дека најголеми последици на детето оставаат критиките и “барањето влакно во јајцето“, односно ако секогаш има забелешка од типот: “Уште само ова да беше подобро“, тоа на детето остава трајни последици. Најголеми последици во негативна смисла се уверувања како што се: не сум доволно добар, не вредам, другите се подобри од мене, потреба за перфекционизам. Факт е дека ова уверување не мора да има никаква врска со реалноста, дека тоа се личности кои одлично прават се што прават, но сами себе се саботираат и имаат голема несигурност, која е резултат на ова уверување.
  • Секој проблем на детето, за него е многу реален, ма колку тоа да изгледа безначајно од позиција на возрасен. Затоа, детските емоции и проблеми треба да се сфатат сериозно, и им треба помош да се решат.

  • Често поради сопствените неисполнети желби и очекувања, или од преголема желба на детето да му подобро отколку што ви било вас, се прави непотребен притисок на децата. Во сето тоа, се занемарува фактот дека сите имаме различни склоности, па и нашето дете. Понекогаш тие притисоци од сопствени амбиции може кај детето да создадат одбојност и кон нешто што гоо сака и за кое има талент. Во сите тие притисоци и критики, детето ќе научи да се плаши дека ќе погреши за да не не разочара, па тоа станува емотивно-енергетска и ментална блокада кон постигање на резултати. Исто така, често се формира уверување дека “не сум доволно добар“, што повторно има влијание во широкиот спектар на животни подрачја.
  • Помогнете му на детето да ги пронајде своите таленти, а секое има некој талент и поддржете го во тоа во кое тоа ужива, во она за кое е создадено.
  • Разговарајте и со малите деца од позиција на очекување на одговорност за своите постапки и зборови, а не од позиција на наредба. Понекогаш наредба е потребна, но многу помалку отколку што мислиме, секако со правилна комуникација. Ова е вештина која бара многу повеќе објаснување и пракса.
  • Одвојте барем 15 минути до половина час дневно кои квалитетно ќе ги минете со детето, играјќи си со него и учествувајќи во заеднички активности во кои на детето ќе му биде пријатно и забавно. Ова е многу поважно отколку да минете цел ден пасивно во присуство на детето, готвејќи или правјеќи било која друга активност, додека детето е на компјутер, гледа телевизија или го поминува времето на било кој друг начин.