ЕУ воведува минимално 10 дена платено отсуство за таткото по раѓање на детето

Со новите правила се утврдува минимален стандард од 10 дена татковско отсуство за татковците по раѓање на нивното дете со надомест во висина на износот утврден на нивото на ЕУ за родителско отсуство. Државите членки на Унијата може да дадат и подолго и подобро платено отсуство, бидејќи на ниво на ЕУ се пропишуваат само минимални стандарди под кои не може да се оди.

Советот на Европската унија и Европскиот парламент постигаат договор за нова директива за рамонтежата помеѓу работниот и приватниот живот на родителите и стрателите, според која мажите ќе имаат минимално 10 дена платеноо отсуство по раѓањето на нивното дете, а се воведува и ново право на плаќање на отсуство за грижа на блиски роднини.

Со новите правила се утврдува минимален стандард од 10 дена татковско отсуство за татковците по раѓање на нивното дете со надомест во висина на износот утврден на нивото на ЕУ за родителско отсуство. Државите членки на Унијата може да дадат и подолго и подобро платено отсуство, бидејќи на ниво на ЕУ се пропишуваат само минимални стандарди под кои не може да се оди.

Правилата исто така предвидуваат право на четири месеци родителско отсуство, од кои два месеца се непреносливи од едниот на другиот родител, со плаќање кое го одредува националната влада. Се воведува и ново правило на работниците, старателско отсуство според кое вработените ќе имаат право на пет работни дена годишно платено отсуство за грижа за блиски роднини на кои им е потребна помош поради здравствени причини.

“Овој договор овозможува на семејствата со вработени родители и старатели да одлучат како ќе ја комбинираат работата и семејниот живот. Со новите правила за рамнотежа на вработените жени и мажи ќе им биде овозможено рамноправно да ги делат обврските за грижа за детето и за роднините“, стои во документот на Европската комисија.