Гените имаат важна улога во траењето на сонот кај малите деца

Исто така, истражувањето покажало дека спиењето е повеќе фрагментирано од што претходно се мислело. Имено, голем број деца во текот на ноќта се буделе дури три пати.

Канадска студија во која учествувале 995 близнаци покажала дека гените имаат значајно влијание на траењето на спиењето кај децата во текот на ноќта, додека околината има влијание на дневниот сон. Студијата ги анализирала одговорите на родителите кога децата им биле на возраст од 6, 18, 30 и 48 месеци.

Повеќето деца кои учествувале во студијата во текот на ноќта спиеле 10 или 11 часа.

Исто така, истражувањето покажало дека спиењето е повеќе фрагментирано од што претходно се мислело. Имено, голем број деца во текот на ноќта се буделе дури три пати.

Друга одделна студија, укажала на врската помеѓу недоволното спиење во текот на ноќта и зголемениот ризик од дебелина кај децата. Оваа студија истакнува дека спиењето во текот на попладневните часови не е соодветна замена за ноќниот сон, во смисла на спречување на дебелина кај децата.