ГОЛЕМА ИНТЕРНАЦИОНАЛНА СТУДИЈА: Породувањето дома е еднакво безбедно како и во родилиште

Голема интернационална студија покажала дека за родилки без компликации во бременоста, породувањето дома не претставува ризик, ниту е поврзан со поголема стапка на смртност на детето во текот и по породувањето, во споредба со породување на трудници без компликацции во родилиштата.

Иако во земјава се уште не може легално да се организира породување во сопствениот дом, во многу развиени земји тоа е се почест и секако легален начин на породување, уреден со закон и правила на постапување за сите вклучени во процесот. И покрај тоа, се уште за оваа тема постои голем скептицизам.

“Се повеќе жени од развиени земји се одлучуваат за породување дома, но сомнежот во безбедноста на таквите породувања, е се уште присутен“, вели Ејлен Хутон, професор по гинекологија на Универзитетот Мекмастер.

Токму затоа, оваа студија имала задача да ја провери безбедноста на породувањето дома и да ја следи стапката на смрност на децата во моментот на раѓање и четири недели по породувањето. Не е најдена статистички важна разлика помеѓу овие два вида на породување.

Станува збор за прва мета-студија на пваа тема која е направена со нализа на 21 претходно направена студија од 1990 година до денес. Така, со анализата се опфатени 500.000 породувања дома и исто толку породувања во родилишта во Шведска, Норвешка, Јапан, Австралија, Канада, Холандија, Австралија, Англија и САД.