Хематом во бременост –  какви компликации може да предизвика

Иако кај поголем дел од бремените жени се јавува во провото тромесечје, хематом на посетлката може да појави било кога во бременоста, објаснува д-р Ерден Радончиќ.

За време на сите три тромесечја, многу трудници може да доживеат крварење од различни причини, а тоа често може да биде знак за хематом.

“Хематомите во бременоста едноставно значат насобирање на крв во просторот помеѓу постелката и матката; нивната локација може да боде различна, но се најчести на страничните делови од постелката, особено ако таа е всадена во долните делови на матката, објаснува гинекологот д-р Ерден Радончиќ.

Иако кај повеќето трудници се јавува во првото тромесечје, хематом на постелката може да се појави било кога во бременоста. Зависно од времето кога ќе се појави, според докторот, различен е и механизмот, но и сериозноста на појавата.

“Во текот на првото тромесечје најчесто се работи за недостаток на хормонот прогестерон, ниско всадување на посетлката на места кои не се оптимални, или за дискретно пукање на капиларите на посетелката. Во тие случаеви, хематомите се најчесто самоограничувачки, односно по иницијалното крварење, постапно се стопира ширењето по спонтаната тампонада на местата на крварење“, објаснува д-р Радончиќ.

Иако кај повеќето трудници се јавува во првото тромесечје, хематом на постелката може да се појави било кога во бременоста.

ОПАСНО КРВАРЕЊЕ ВО ДОЦНА БРЕМЕНОСТ

Лекарот предупредува дека појавата на хематоми во второто и во третото тромесечје е многу сериозна, како и нивната причина.

“Контракции на матката, односно заканувачки спонтан абортус, хипертензија во бременоста, која може да биде надоврзана на претходно постоечка или одново да се појави, кога се зборува за прееклампсија, неретко доведуваат до создавање на хематом со различни големини. Колку подоцна се појавуваат во бременоста, толку состојбата е посериозна, а апсолутна најопасен вид на хематом е привремено лупење на постелката кое се нарекува абрупција. За среќа, оваа состојба е многу ретка“, вели д-р Радончиќ.

На појавата на хематом најчесто укажува вагиналното крварење, а д-р Радончиќ предупредува да секое крварење во бременоста, било да станува збор за рана или доцна бременост, или било да се гледа надворешно или на ултразвук, во праксата значи потенцијален спонтан аборус или предвремено породување.