Хипотонус или млитавост кај бебето

Предвреме родените бебиња и оние со пониска оценка на раѓањето се под поголем ризик од појава на млитавост.

Млитавост или хипотонус е намалување на тонусот на мускулите, кој може да се препознае по изостанок на отпор при изведувањето на пасивни движења. Без разлика што не претставува сериозен проблем, неопходно е следење од страна на лекар физијатар. Дури по детални прегледи и одредено време во кое детето се стимулира и се следи неговиот моторен развој, може да се заклучи дека не постојат значајни пореметувања на невромускулниот систем.

Предвреме родените бебиња и оние со пониска оценка на раѓањето се под поголем ризик од појава на млитавост.

Со оглед дека хипотонијата се одразува со забавен моторен развој, бебето со програма на вежби се стимулира да се нормализира тонусот и да се изедначи темпото на психомоторниот равој. На родителите главно им е многу тешко да ја препознаат состојбата на млитавост кај нивните бебиња пред се поради неискуството или субјективноста која што е сосема оправдана.

Присуството на хипотонусот кај бебињата може да се забележи доколку постои неможност за отпор при изведувањето на пасивните движења. Бебињата со потешкотија ја креваат главата или се превртуваат од грб на стомаче и обратно, или пак тоа воопшто не е можно.