Хроничната бубрежна болест е најголем ризик фактор за болничко лекување на пациентите со КОВИД-19

Претходни студии покажаа дека со хронична бубрежна болест, дијабетес, затајување на срцето и висок крвен притисок, се зголемува ризикот од хоспитализација кај КОВИД-19 пациентите.

Ново истражување покажало дека хроничната бубрежна болест е водечки ризик фактор за згрижување во болница поради КОВИД-19. Студијата утврдила дека пациентите со КОВИД-19 со хронична бубрежна болест во завршна фаза на болеста, имаат 11 пати поголема веројатност од хоспитализација од пациентите со КОВИД-19 без болест на бубрезите.

Претходни студии покажаа дека со хронична бубрежна болест, дијабетес, затајување на срцето и висок крвен притисок, се зголемува ризикот од хоспитализација кај КОВИД-19 пациентите.

Се смета дека овие резултати ја истакнуват потребата за превенција од КОВИД-19 кај пациентите со хронична бубрежна болест и други високоризични состојби.

Треба да се спомене дека се уште не е комплетно јасно како споменатите медицински состојби го зголемуваат ризикот од компликации поврзани со новиот коронавирус; меѓутоа, се смета дека физиолошкиот стрес предизвикан од прекумерниот воспалителен одговор на КОВИД-19, може да ги дестабилизита органите кои веќе се ослабени од хроничната болест или дека вирусот би можел директно да предизвика оштетувања на органите.