Како бебето кажува дека ја сака мама

Ако вашето бебе престанува да плаче штом го дигнете, тоа ви верува и ужива во вашето присуство. Бебето на тој начин покажува љубов, а најсмирени се тогаш кога се потрпени на образот на мајката.

Бебињата имаат свој начин на покажување на љубовта кон мајките и се изразуваат низ ситни работи кои се јасно видливи. Ако вашето бебе престанува да плаче штом го дигнете, тоа ви верува и ужива во вашето присуство. Бебето на тој начин покажува љубов, а најсмирени се тогаш кога се потрпени на образот на мајката.

Најмалите сакаат да слушаат кога им пеете, оти го слушаат вашиот глас и уживаат во звукот на мелодијата што ја создавате. Тие сакаат кога им зборувате и се галоите со зборови и секогаш имаат посебна реакција на тоа.

Дури и кога со лажицата глумите авион или само правите различни гримаси, доколку бебето се смее значи дека сте му забавни и ужива во вашето присуство.

Ако бебето често одговара на одреден начин, се обидува да збори и да покажува работи, тоа значи дека сака да привлече внимание и дека и значи да го слушнете она што се обидува да ви го каже. На бебето присуството на мајката е најважната работа на светот, и ако не сте присутни, цела своја енергија ќе ја вложи да ве најде.